Vad gör en djursjukgymnast?

Vad gör en djursjukgymnast?

Så här arbetar vi

Våra patienter är framförallt hästar, hundar och katter och vårt mål är att djuret ska kunna leva ett aktivt liv tillsammans med djurägaren och ha bästa möjliga livskvalitet. 

 

Grunden för vårt arbete är en funktionsbedömning där vi gör en rörelseanalys, palperar och genom olika metoder undersöker och utvärderar djurets funktion och eventuella problem. Tillsammans med djurägaren kommer vi fram till en behandlingsplan/träningsplanering för djuret.  

 

Legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter inom veterinärmedicinen har alltid 3 års universitetsstudier inom humanmedicinen som basutbildning. Efter vidareutbildning inom veterinärmedicin kan vi ansöka om godkännande av Jordbruksverket och då bli en del av den reglerade djurhälsopersonalen.Det är vårt mål att djurägaren ska känna trygghet och veta att även djuren får den bästa vården enligt dagens forskning och kunskap, då det idag kan vara mycket svårt för djurägaren att bedöma olika terapeuters utbildningsnivå. 

 

Vi arbetar evidensbaserat, vilket innebär att vårt arbetssätt följer forskningen, och enligt klinisk beprövad erfarenhet. Arbetet med djuren sker i nära samarbete med veterinärer och annan djurhälsopersonal. Vår legitimation inom humanvården och vidareutbildning inom veterinärmedicin skiljer oss från övriga terapeuter på marknaden.  

 

Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster följer gällande lagstiftning inom djurhälsovården.  

Hund och katt

Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster finns både på djurkliniker/djursjukhus och på privata mottagningar runt om i landet.  

De hundar och katter vi träffar kommer ofta till oss för rehabilitering efter olika operationer som korsbandsskador, frakturer och diskbråck m.m.  Djur med neurologiska problem, som t.ex. förlamningar av olika grad, är också vanliga patienter hos fysioterapeuter/sjukgymnaster. Även djur har tyvärr ofta smärta av olika anledningar och detta är därför ett viktigt arbetsområde för oss. Den åldrande individen är ett exempel som kan ha smärta men också andra problem från rörelseapparaten. Utöver dessa områden kan vi hjälpa dig med friskvårdsträning anpassad för just ditt djur oavsett om det är fysiskt högpresterande eller bara behöver hjälp med att komma igång med träning.  

Efter den sjukgymnastiska undersökningen utformas ett individuellt anpassat träningsupplägg för en optimal rehabilitering/träning. Djuret får ofta kompletterande behandling i form av t.ex. laser, akupunktur, tejpning, hydroterapi, mjukdelsbehandling och mobilisering 

Häst

Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster finns både på hästkliniker och som privata aktörer, varav många åker ut och träffar hästen i det egna stallet.  

De hästar som möter fysioterapeuter/sjukgymnaster kommer ofta för att få hjälp med rehabilitering vid hältor, ryggproblem och efter olika skador på muskler och senorHjälp med igångsättning efter operation och långvarig konvalescens är ett annat viktigt arbetsområde. Fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar även med neurologiska besvär och smärtproblematik hos hästar. 

Efter den fysioterapeutiska/sjukgymnastiska undersökningen utformas ett individuellt anpassat träningsupplägg för en optimal rehabilitering. Hästen får ofta kompletterande behandling i form av t.ex. laser, akupunktur, tejpning, mjukdelsbehandling och mobilisering 

Just nu uppmärksammas från flera håll vikten av att arbeta med hästens hållbarhet. Tack vare vår bakgrund inom humanmedicinen och vår helhetssyn så arbetar många legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster med behandling av både häst och ryttare, för att uppnå bästa resultat.