FAQ

FAQ

Vad är det för skillnad på fysioterapeut, sjukgymnast, hundfysioterapeut mfl?


Fysioterapeut – Legitimerad fysioterapeut är sedan 2014 en skyddad yrkestitel inom humanvården. Det innebär att ingen utan universitetsexamen från Fysioterapeutprogrammet får kalla sig detta. Inte heller får man kalla sig någonting som kan riskera att misstas för fysioterapeut. Fysioterapeut är exakt samma sak som den äldre titeln leg sjukgymnast. De som fått legitimation som sjukgymnaster (innan 2014) har rätt att fortsätta kalla sig det under hela sitt yrkesverksamma liv, men många har valt att ansöka om ett titelbyte. Leg fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet.


Ett bekymmer inom djurens hälso- och sjukvård är att fysioterapeut-titeln inte per automatik skyddades vid lagändringen 2014. Arbete för att i efterhand  skydda titeln för fysioterapeuter inom djurens hälso- och sjukvård pågår.


Hund- (Häst- Katt-) fysioterapeut – Inte en skyddad titel. Det vill säga vem som helst får lov att kalla sig detta oavsett formell utbildning eller mängd erfarenhet. Man kan debattera huruvida förväxlingsrisk med den skyddade titeln leg fysioterapeut föreligger, men i dagsläget finns inget prejudikat som klargör rättsläget i den frågan. Att anlita en hundfysioterapeut för behandling av sitt djur är helt lagligt, men dessa behandlare arbetar under det så kallade “Behandlingsförbudet” (läs mer om detta under lagstiftning). Man bör vara vaksam på behandlarens bakgrund och säkerställa att rätt kompetens finns för behandling av djuret. Dessa utövare får enligt lag inte lov att ställa diagnoser på sjuka eller skadade djur och får heller inte lov att utföra vilka behandlingar de vill.


Equiterapeut/Equipat/Caninopat - Ytterligare några alternativ på de benämningar man kan stöta på när man söker hjälp till sitt djur. Det finns många oerhört kompetenta utövare och det kan mycket väl vara en bra lösning oavsett vad hen kallar sig, men precis som med de övriga oreglerade yrkesbenämningarna vill vi påminna om att Du som djurägare bör kontrollera behandlarens bakgrund och utbildning.

 
Vad innebär det att vara GODKÄND?


En fysioterapeut/sjukgymnast som arbetar med djur kan bli “Godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård”. Detta innebär att Fysioterapeuten/sjukgymnasten har utbildat sig särskilt inom veterinärmedicin och fått sina kunskaper godkända av Jordbruksverket. En fysioteapuet/sjukgymnast som avlagt examen från fysioterapeutprogrammet vid något av Sveriges universitet får lov att direkt efter skolan börja arbeta med djur, men arbetar då under behandlingsförbudet tills dess att man genomfört sin veterinärmedicinska vidareutbildning (läs mer om behandlingsförbudet under lagstiftning).

 


Kan jag söka vård hos en fysioterapeut/sjukgymnast direkt eller måste jag till veterinären först?


Du är välkommen att söka dig direkt till en fysioterapeut/sjukgymnast med ditt djur. Gäller det friskvård kan vi ofta sätta igång med en träningsplan redan vid första besöket, men bli inte förvånad om vi efter en första undersökning tar ett steg tillbaka och skickar dig till veterinären. Du kommer få betala en avgift för undersökningen även om du känner att “vi inte gjorde någonting”. Lite som att gå till doktorn, kontrollera sin onda rygg, fick inget recept med hem men däremot en uppmaning om att gå till fysioterapeuten/sjukgymnasten. Det är ofta värdefullt för din veterinär att ha ett utlåtande från en fysioterapet/sjukgymnast att väga in i sin bedömning. Veterinärerna och fysioterapeuterna/ sjukgymnasterna ser sina patienter med lite olika “glasögon” och det är ofta fysioterapeuterna/sjukgymnasterna som har den djupare kunskapen om muskelapparaten och rörelsemekaniken. Veterinär och fysioterapeut/ sjukgymnast som samarbetar och kompletterar varandra  ger ditt djur den allra bästa chansen till god och säker vård.

 

Behandlar fysioterapeuten/sjukgymnasten alla sorters djur?


Ja! I Veterinärmedicinska Sektionen finns fysioterapeuter/sjukgymnaster som behandlat både hästar, hundar, katter, pingviner, oxar, geparder m.m. Det är dock vanligt att en fysioterapeut/sjukgymnast specialiserar sig på ett eller några djurslag.

 

Vilken lagstiftning gäller för fysioterapeuter/sjukgymnaster?


Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom djurens hälso- och sjukvård har två tillsynsmyndigheter, Socialstyrelsen och Jordbruksverket. De lyder under både humanlagstiftningen och djurlagstiftningen. Länkar till de lagar som i första hand är aktuella finns härunder:


Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Behandlingsförbudet

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Socialtjänstlag (2001:453)


Vilka krav ställs på mig som djurägare?

 

Som djurägare ansvarar du för vem du kontaktar när ditt djur behöver vård. Du har exempelvis ansvar för att inte fördröja att ditt djur kommer till en veterinär för vård om djuret behöver det och för att inte avbryta en pågående behandling av veterinär genom att anlita någon som inte tillhör djurhälsopersonalen. Vissa behandlingar får bara utföras av djurhälsopersonal.

Om du är osäker på om ditt djur kommer att behöva en sådan behandling eller om ditt djur kanske behöver vård av veterinär bör du därför alltid börja med att vända dig till någon i djurhälsopersonalen. Vilka som räknas dit kan du läsa mer om på jordbruksverkets hemsida.

Vilken vidareutbildning har en djursjukgymnast?


En legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast har treårig universitetsutbildning som ger rätt till Socialstyrelsens intyg om Legitimation. Universitetsutbildningen räknas som en grundutbildning och ger goda kunskaper om rörelseapparaten (skelett, muskler och leder), sjukdomslära, fysiologi, anatomi, biomekanik med mera. Direkt efter avlagd examen får fysioterapeuten/sjukgymnasten lov att arbeta med djur, men tillhör inte djurhälsopersonalen fullt ut förrän hen har uppfyllt kraven på fortbildning och arbetar till dess under behandlingsförbudet (läs mer om behandlingsförbudet under lagstiftning).
Det finns flera olika vägar att gå för att vidareutbilda sig inom veterinärmedicin. Man kan både läsa fristående kurser, poängkurser vid universitet och längre sammanhängande utbildningar inom veterinärmedicin. De vanligaste sammanhängande utbildningarna som förekommer i nuläget är Veterinary Physiotherapy vid Universitetet i Liverpool (UK), och Uppdragsutbildning i sportmedicin och rehabilitering som ges vid Lantbruks Universitetet i Uppsala.
Förutom veterinärmedicinsk vidareutbildning måste fysioterapeuten/sjukgymnasten också samla ihop två års arbetslivserfarenhet från humanvården innan man är behörig att ansöka om Godkännande från Jordbruksverket och blir fullvärdig medlem i djurens hälso- och sjukvårdspersonal.

Efter att man blivit godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård kan man gå vidare i utbildnings-skalan och bli Specialist inom Veterinärmedicin. Det finns också ett antal Sjukgymnaster i Sverige som har en Master of Science (universitetsgrad) i Veterinary Physiotherapy.

Ingår sjukgymnastbehandling i djurförsäkringen?


Alla försäkringsbolag har sina egna unika avtal. Det kan se väldigt olika ut hos olika bolag. Det kan också skilja inom samma försäkringsbolag beroende på vilken omfattning man valt på sin försäkring. Det är nu för tiden inte ovanligt att man har ett öronmärkt belopp för just rehabilitering i sin försäkring. Beloppets storlek sträcker sig från ca 3000 kr och upp till 12000kr och villkoren varierar. För att säkert veta vad som gäller just ditt djur rekommenderas att du läser ditt försäkringsbrev eller kontaktar din försäkringsagent.
Det som gäller i alla lägen är att man oftast är väldigt glad och nöjd med sin försäkring den dagen det händer djuret något. Veterinärmedicin är inte skattesubventionerat så som humanvården, och  kostnaderna kan snabbt springa iväg.

Behöver man remiss för att komma till fysioterapeut/sjukgymnast med sitt djur?


Det beror på omständigheterna. För att rehabiliteringen ska kunna ersättas av ditt försäkringsbolag behöver behandlingen ske som en beställning från veterinären. Veterinären skickar sin förfrågan om rehabilitering till fysioterapeuten/sjukgymnasten via en så kallad remiss. På remissen har veterinären angett vilken diagnos djuret har och vad för typ av insats/behandling som önskas. Djuret kan komma till fysioterapeuten/sjukgymnasten utan remiss, men då kommer inte försäkringsbolaget kunna betala ut någon ersättning. Att djuret kommer via en veterinär är också viktigt eftersom fysioterapeuter/sjukgymnaster inte själva får ställa diagnos på sina patienter.Hittar du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss.